გარდაცვლილთა რიცხოვნობა თვეების მიხედვით
ეკრანზე ცხრილებს შორის მონიშნეთ თქვენი არჩეული მნიშვნელობები და აგრეთვე აირჩიეთ ფაილის ფორმატი. Marking tips

For variables marked აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა you need to select at least one value

წელი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 28 არჩეული

ძებნა

თვე აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 13 არჩეული

ძებნა


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100 000)

Presentation on screen is limited to 2 000 rows and 1 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაცია

Unit
კაცი
Contact
საქსტატი
მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი: შორენა წიკლაური
ტელ: (+995 32) 236 72 10 (შიდა.601)
Latest update
28.03.2019
Creation date
28.03.2019
Source
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
Matrix
Deaths
შენიშვნები

შენიშვნები

1995-2013 წლებში წარმოადგენს შეფასებით მონაცემებს; 2014 წლიდან ეყრდნობა რეგისტრირებულ მონაცემებს.