მოსახლეობის ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები, (%)
ეკრანზე ცხრილებს შორის მონიშნეთ თქვენი არჩეული მნიშვნელობები და აგრეთვე აირჩიეთ ფაილის ფორმატი. Marking tips

For variables marked აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა you need to select at least one value

მედიანური მოხმარება აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 2 არჩეული

ძებნა

წელი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 12 არჩეული

ძებნა

სქესი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 2 არჩეული

ძებნა


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100 000)

Presentation on screen is limited to 2 000 rows and 1 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაცია

Unit
პროცენტი
Contact
ვასილ წაქაძე, საქსტატი
ტელ: + 995 032 236 72 10, შიდა 600
ელ-ფოსტა: vtsakadze@geostat.ge
Latest update
06.07.2020
Creation date
07.10.2013
Source
საქსტატი
Matrix
IND
შენიშვნები

შენიშვნები

There are no footnotes