ინტერნეტის მომხმარებლები, (%)
ეკრანზე ცხრილებს შორის მონიშნეთ თქვენი არჩეული მნიშვნელობები და აგრეთვე აირჩიეთ ფაილის ფორმატი. Marking tips

For variables marked აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა you need to select at least one value

ასაკი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 7 არჩეული

ძებნა

წელი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 5 არჩეული

ძებნა

სქესი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 2 არჩეული

ძებნა


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100 000)

Presentation on screen is limited to 2 000 rows and 1 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაცია

Unit
პროცენტი
Contact
ვასილ წაქაძე, საქსტატი
ტელ: + 995 032 236 72 10, შიდა 600
ელ-ფოსტა: vtsakadze@geostat.ge
Latest update
09.10.2018
Creation date
25.10.2015
Source
საქსტატი.
Matrix
INT
შენიშვნები

შენიშვნები

წილი შესაბამისი ასაკის მოსახლეობასთან.
წელი
2014
2014-2015 წლები დათვლილია 'შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევიდან' და მოიცავს ყველას, ვინც გასული 3 თვის განმავლობაში ისარგებლა ინტერნეტით.
2015
2014-2015 წლები დათვლილია 'შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევიდან' და მოიცავს ყველას, ვინც გასული 3 თვის განმავლობაში ისარგებლა ინტერნეტით.
2016 წლის ივნისი
2016-2018 წლები არის კვლევიდან 'საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა შინამეურნეობებში' და მოიცავს ყველას, ვინც გასული 12 თვის განმავლობაში ისარგებლა ინტერნეტით.
2017 წლის ივნისი
2016-2018 წლები არის კვლევიდან 'საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა შინამეურნეობებში' და მოიცავს ყველას, ვინც გასული 12 თვის განმავლობაში ისარგებლა ინტერნეტით.
2018 წლის ივლისი
2016-2018 წლები არის კვლევიდან 'საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა შინამეურნეობებში' და მოიცავს ყველას, ვინც გასული 12 თვის განმავლობაში ისარგებლა ინტერნეტით.