შინამეურნეობების განაწილება ძირითადი საცხოვრისის საკუთრების ფორმის და შინამეურნეობის უფროსის სქესის მიხედვით, (%)
ეკრანზე ცხრილებს შორის მონიშნეთ თქვენი არჩეული მნიშვნელობები და აგრეთვე აირჩიეთ ფაილის ფორმატი. Marking tips

For variables marked აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა you need to select at least one value

ქალაქად/სოფლად აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 3 არჩეული

ძებნა

საკუთრების ფორმა აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 5 არჩეული

ძებნა

წელი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 19 არჩეული

ძებნა

სქესი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 2 არჩეული

ძებნა


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100 000)

Presentation on screen is limited to 2 000 rows and 1 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაცია

Unit
პროცენტი
Contact
ვასილ წაქაძე, საქსტატი
ტელ: + 995 032 236 72 10, შიდა 600
ელ-ფოსტა: vtsakadze@geostat.ge
Latest update
17.07.2019
Creation date
07.10.2013
Source
საქსტატი
Matrix
OWN
შენიშვნები

შენიშვნები

There are no footnotes