შინამეურნეობის ტიპები შინამეურნეობის უფროსის სქესის მიხედვით (%)
ეკრანზე ცხრილებს შორის მონიშნეთ თქვენი არჩეული მნიშვნელობები და აგრეთვე აირჩიეთ ფაილის ფორმატი. Marking tips

For variables marked აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა you need to select at least one value

შინამეურნეობის ტიპი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 6 არჩეული

ძებნა

წელი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 5 არჩეული

ძებნა

სქესი აირჩიეთ მინიმუმ ერთი მნიშნელობა

სულ 2 არჩეული

ძებნა


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100 000)

Presentation on screen is limited to 2 000 rows and 1 000 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაცია

Unit
პროცენტი
Contact
ვასილ წაქაძე, საქსტატი
ტელ: + 995 032 236 72 10, შიდა 600
ელ-ფოსტა: vtsakadze@geostat.ge
Latest update
17.07.2019
Creation date
25.10.2015
Source
საქსტატი.
Matrix
HOU
შენიშვნები

შენიშვნები

There are no footnotes